/[pdpsoft]/trunk/grid-mw-security/ees/thesis/grid.tex
ViewVC logotype

Annotation of /trunk/grid-mw-security/ees/thesis/grid.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 650 - (hide annotations) (download) (as text)
Thu Aug 20 09:08:07 2009 UTC (12 years, 8 months ago) by aramv
File MIME type: text/x-latex
File size: 11933 byte(s)
Added thesis directory
1 aramv 650 \chapter{Grid authentication mechanisms}
2     % Authenticatie is gebaseerd op PKI
3     % Authorisatie is gebaseerd op DN's, VOMS
4     % Grid heeft dit en dat, maar onze basis is PKI.
5     % Authenticatie: persoonlijke certificaten, VOMS, SAML statements en
6     \section{Authentication \& Authorization}
7     Grid computing requires a mechanism to authorize users' access to grid resources. This authorization can be granted at different levels depending on different types of credentials associated with - or supplied by - the user.
8    
9     The various grid middleware stacks rely heavily on x509 certificates as the 'lingua franca' for authenticating users.
10     It's a personal SSL certificate that can be traced back to the issuer (Certificate Authority).
11     Grid services have a push model that requires users to upload their certificate which is then verified by the service.
12     Users should apply to a VOMS-server that handles authentication for their project and send in their grid certificate.
13     A user can be authorized by tracing this (signed) information back to a trusted VOMS server certificate, which has in turn been signed by a trusted CA.
14     % Mensen moeten zich via email aanmelden bij de VOMS-server
15     % Alle grid services en VOMS servers hebben een push-model waarin je je certificate upload. De services moeten deze informatie verifieren.
16    
17     Different types of credentials that can be used are:
18     \begin{itemize}
19     \item Personal x509 certificate and personal host en service certificates % Wie ben je
20    
21     \labelitemi{Information like the Subject Distinguished Name and embedded VOMS credentials (Fully Qualified Attribute Name) are embedded in the x509 certificate.
22     The DN information is used to query a certian VOMS server, which returns an attribute certificate in which each field and the whole certificate is signed by the VOMS server.
23     Based on these signed attributes a user is authenticated to belong to a trusted project group in a certain role.
24     }
25     % Op basis van de info in het certificaat (je DN) en VOMS credentials (FQAN) worden user geauthoriseerd.
26     % (Wie ben je, voor welke groep werk je, wat is je rol).
27    
28     %\item VOMS credentials (Fully Qualified Attribute Name) % Voor welke groep werk je en welke rol bekleed je
29     % Voorbeelden van VOMS rollen: VO-admins, software updaters / installateurs (Software area directories), production managers (verantwoordelijke voor het processen van de data en monte carlo productie).
30     \item SAML statements % Zie je terug in Shibolleth. Altijd terug te leiden naar x509 certificates. Andere niet-standaard authenticatiemethoden. Komt meer uit de web-hoek.
31    
32     \labelitemi{The Security Assesment Markup Language was devised as a web standard based on XML. These statements lead users back to a x509 certificate.
33     The standard was devised for interoperability between Single Sign-on solutions.}
34     \item XACML queries % Te maken met policies en queries op policies. Mag pietje puk gebruik maken van deze resource? XACML: Subject (aram + cert), Action (computing), Resource (storage), Environment (arbitraire omgevingsinformatie).
35    
36     \labelitemi{The eXtensible Access Control Markup Language is a markup language used to describe security policies.}
37    
38     % scenario 1
39     % User interface (laptop)
40     % -> job (J(S)DL) ->
41     % WMS
42     % -> job (JDL) -> (hangt af van CE - GRAM, BE)
43     % Compute element
44     % -> qsub:job ->
45     % PBS server (zoekt beste node)
46     % -> task ->
47     % Worker node
48     % voert uit
49    
50     % scenario 2
51     % User interface (laptop)
52     % -> job (J(S)DL) ->
53     % Pilot job framework repo
54     % VO Production manager is iemand die pilot jobs inschiet bij het WMS.
55     % WMS vindt het beste CE
56     % Hier zoekt een compute element de beste workernode via PBS server
57     % Pilot jobs kunnen hun payload van de Pilot Job Framework repo ophalen als ze eenmaal op de WN draaien.
58     % Pilot job doet userswitch dmv glexec & scas en voert de job uit
59    
60     % Worker node in depth
61     % WN krijgt een pilot job binnen van de PBS server
62     % Pilot job haalt een job op uit de Pilot Job Framework Repository
63     % Pilot job framework roept glexec aan
64     % Glexec doet userswitch naar
65     % Glexec pakt 2 certificates (het user certificaat zit inbegrepen bij de payload, het VO production manager certificaat wordt op de normale manier opgehaald)
66    
67     % scenario 3
68     % User interface (laptop)
69     % -> job (J(S)DL) ->
70     % Pilot job framework repo
71     % VO Production manager is iemand die pilot jobs inschiet bij het WMS.
72     % WMS vindt het beste CE
73     % Hier zoekt een compute element de beste workernode via PBS server
74     % Pilot jobs kunnen hun payload van de Pilot Job Framework repo ophalen als ze eenmaal op de WN draaien.
75     % Pilot job doet userswitch dmv glexec & scas en voert de job uit
76    
77     % Job -> WMS
78     % WMS zoekt resources en stuurt door naar compute element.
79     % WMS heeft jou creds doorgegeven aan compute element.
80     % Compute element authenticeert jou.
81     % Compute element queriet de SCAS service met jouw credentials en dat hij een compute elementis.
82     % Compute element = voordeur grid cluster.
83     % Als antwoord van de SCAS service okay is kunnen er nog extra attributen worden teruggegeven die verwerkt moeten worden.
84     % Voorbeelden van extra attributen die door de SCAS worden teruggegeven (XACML response) zijn: pool accounts (unix credentials die door de SCAS zijn gekoppeld aan de user en zijn huidige rol), incentives om bepaalde extra gegevens mee te kunnen geven aan de scheduler (zoals prioriteits informatie).
85     % Bijv: Higgs groep bij LHC krijgt meer tijd dan de Muon groep.
86     % Andere extra attributen die door de SCAS worden teruggegeven zijn: specifieke virtuele machines.
87    
88     % PEPd -> Policy Enforcement Point daemon
89     % PDP -> Policy Decision Point
90     % PAP -> Policy Administration Point
91    
92     \item Host-based credentials
93    
94     \labelitemi{In its simplest form, this is a whitelist of certificates that are signed by trusted hosts.}
95     % Whitelist voor certificates die gesigned zijn door bepaalde hosts
96     \end{itemize}
97     % Basis van de authenticatie is gebaseerd op de persoonlijke certificaten.
98     % Die zijn uitbreidbaar.
99     %
100     The reason multiple authentication mechanisms must be supported is due to the scale and breadth of the grid use cases.
101     % Bepaalde technieken, evolutie ervan, adoptie/penetratie van technieken die we hebben.
102     % Open standaarden die we zoveel mogelijk willen ondersteunen.
103     % SAML is heel nieuw, PKI bestaat al heel lang, en daarbij: proxy delegations.
104     % Door Delegation of credentials from your certificate to a WMS zodat die service functioneert als een agent.
105     % Alleen de private key van de delegation blijft over op de WMS. Je eigen private key van je op jouw naam staande certificate wordt niet overdragen aan de agent.
106     % Het proxy certificate is cryptografisch verbonden, omdat jij de signer bent.
107     Support for these mechanisms has evolved over the past decade, and gradually got more pluggable over ther years.
108     % Het gebruik van de authenticatie technieken heeft relatie tot volwassenheid en evolutie van authenticatie technieken en de use cases (refereer naar delegation). Open standaarden zijn vereist.
109    
110     % End-to-end security: dat je de chain van de worker node kunt terugleiden naar de persoon die de job submitte.
111     % Vanwege de schaalbaarheid maken we vooral authorisatie beslissingen op basis van groepen.
112     % Mensen die in die groep zitten worden impliciet vertrouwd.
113     % VOMS: Virtual Organisation staat min of meer 1:1 tot een experiment of een project.
114     % Binnen de VO kennen we groepen, subgroepen en rollen. Aan ieder van deze kunnen personen worden toegewezen, en ook services en resources.
115     % Individu moet zich registeren bij een VO, en als je geregistreerd bent kun je gesignede tokens ophalen.
116     % User genereert een certificate en laat hem signen door een CA.
117     % User kan een proxy certificate maken van z'n user cert.
118     % Daarmee authenticeer je jezelfd bij de VOMS server (standaard mutual SSL authentication) en vraag je de groepen van jouw VO en evt. rollen.
119     % De server zoekt die credentials bij elkaar en signed ze met zijn private key. Vervolgens stuurt ie de gesignede blob (VOMS attribute Certificate of VOMS AC) terug naar de client.
120     % Nu ga je een nieuwe proxy delegation maken, en tijdens het signing request worden de VOMS AC embedded in de CSR als x509v3 extensies.
121     % Dit geheel wordt nu gesigned als een reguliere met jouw eigen private key.
122    
123     % VOMS AC's zijn gebaseerd op RFC 3281.
124     % Certificates waren gebaseerd op RFC 3280, maar nu is dat RFC 5280
125    
126     % Nu heb je een VOMS-enabled certificate (VOMS proxy).
127     % Attributes in een VOMS proxy zijn:
128     % Van de VOMS server die signed: de URI, de DN, de signer van de DN.
129     % Dus je hebt twee dingen om te controleren: de cert van de VOMS (naar de CA) en de signer (ook CA) van de DN.
130    
131     % IGTF is een samenwerking van 3 grote grid (igtf.net)
132     % PKI + personal certificates.
133     % Binnen de rest van VOMS certificate attributes heb je ook FQANS die vertellen welke groep en/of rol voor jou van toepassing is. Wordt ook gesigned door de VOMS service.
134     % (Dan heb je ook nog een name-value pair voor mogelijk extra attributen.)
135    
136    
137     % Nog 2 dingen die in je VOMS proxy kunnen zitten:
138     % Public key van de voms service.
139     % Serial number van jouw persoonlijke certificaat.
140     % Jouw subject DN.
141    
142    
143     % Zo is er een linkt te leggen tussen:
144     % Jouw subject DN, jouw CA, en jouw serial number van jouw certificaat.
145     % Zo ontstaat er een link tussen de persoon, de signature van de CA en het certificaat van de gebruiker. Dit gaat het stelen van voms-attributes tegen want voms attributes zitten als extensie in je proxy certificaat en dus hebben ze een sterke binding nodig met de eigenaar van het certificaat.
146    
147     % VOMS AC
148     % DN, FQAN, CA, serial number, secret sauce.
149    
150     \section{Evolution of authorization mechanisms}
151    
152     \subsection{ADAM}
153     ADAM stands for \textit{AmPS Data Analysis Method}, which as the name implies was first developed to process data generated by the AmPS \textit{Amsterdam Pulse Stretcher. It was not designed as a security middleware, but it does have a pluggable architecture to extend its functionality.}. \cite{adampage}
154     \subsection{LCAS}
155     LCAS is the \textit{Local Centre Authorization Service}.
156     This component makes binary ('yes' or 'no') authorization decisions at the site and resource level.
157     In making this decision, it can use a variety of inputs: the 'grid' name of the user (the Subject Distinguished Name), any VO attributes the user has (like VOMS (https://twiki.cnaf.infn.it/cgi-bin/twiki/view/VOMS) FQANs), the name of the executable the user intends to execute.
158     It supports basic black and white list functionality, but also more complex VOMS-based expressions, based on the GACL \cite{gaclsite:home} language. \cite{nikhefwebsite:gridwikiindex}
159    
160     \subsection{LCMAPS}
161     LCMAPS is the \textit{Local Credential Mapping Service}.
162     It takes care of translating grid credentials to Unix credentials local to the site.
163     Using the pool account mechanism \cite{gridmapdirsite}, extended to dynamic groups when needed, it takes case of ensuring that different individuals on the grid remain distinct unix accounts.
164     Using group mappings based on the user's VO attributes, isolation and scheduling priority decisions can be made.
165     It can also verify the validity and authenticity of the incoming grid credentials, just like when you would have established a TLS connection over a network.
166     This 'verify-proxy' plugin can also enforce life time constraints on the proxy. \cite{nikhefwebsite:gridwikiindex}
167     \subsection{SCAS}
168     The \textit{Site Central Authorization Service} makes authorization and mapping decisions centrally.
169     It uses HTTPS authentication to authenticate a client (as regular user or pilot job user) and present user credentials.
170     These user credentials are generic user accounts that are mapped to the remote user based on the credentials in their certificate. \cite{nikhefwebsite:gridwikiindex}
171    
172     \section{Limitations of previous frameworks}
173     \begin{itemize}
174     \item Inability to facilitate a shared data store for plugins executed in the framework.
175     \item Software design overly complex, difficult to maintain.
176     \item Opaque and non-intuitive due to the above.
177     \end{itemize}
178    
179    
180    

grid.support@nikhef.nl
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28