/[pdpsoft]/trunk/grid-mw-security/ees/thesis/notes.tex
ViewVC logotype

Contents of /trunk/grid-mw-security/ees/thesis/notes.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1067 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Nov 9 10:14:59 2009 UTC (12 years, 2 months ago) by aramv
File MIME type: text/x-latex
File size: 1702 byte(s)
Latest and greatest
1 % Soort beschrijving van de EES als geheel (meer dan EEF)
2 % Uitwerken PEPd PDP PAP EES Glexec
3 % Plugin backend (wat kunnen plugins er mee)
4 % 3.2 (Improvements volledig opschrijven)
5 % Architecture (overview + klassendiagram)
6 % Big question is waarom
7 % Waarom is het zo opgezet
8 % Functionele scheiding a la OO
9 % Hoe de interfaces tussen de onderdelen maar ook van en naar de EEF zo zijn gekomen
10 % Lifecycle of an EEF run mist meer blabla
11 % Initialisatie, run en terminate aanhouden
12
13 % TODO reference Maui scheduler
14
15
16 gLExec draait op de WN
17 PEPd kan ook op WN of site-wide
18 PEPd vangt de credentials van de WN
19 PEPd forward dat request (evt gecached) naar PDP
20 PDP haalt policies binnen van een PAP en processt de requests
21 gLExec doet authenticatie
22 PEPd, PDP, en PAP doet authorisatie
23
24 % PEPc is een library om te praten met een PEPd
25 % Grid is beter dan LHC@Home omdat je toezeggingen over kwaliteit kan doen
26 % Veel meer controle over de infrastructuur (QoS)
27 % Belangrijk voor verwerking van analyses
28 % Folding @ home is brute-forced door verdelen en correleren
29 % Grid computing komt ook in aanmerking omdat CERN geen middelen heeft 10.000+ wetenschappers te faciliteren (zie mail comments 3)
30
31 % Sequence diagram updaten met EEF_Run method, AOS calls vanaf EEF
32 % Frontend API voor EEF in diagrammen
33
34 % Aanpassingen
35 % Attributes mogen niet worden gedeleted
36 % Obligations moeten deletebaar worden
37
38 % Plugin krijgt destroy functie, waarmee de obligations geflagged worden voor deletion.
39
40 Intermediair type voor pointers naar aos_argument_t
41 AOS_set(const char *label, void *value, arg_type type, size_t arg_bufsize, argument_t * parent, argument_t * child, argument_t **head_node, unsigned int *args_size);
42
43

grid.support@nikhef.nl
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28