/[pdpsoft]/nl.nikhef.pdp.fetchcrl/trunk/config.mk
ViewVC logotype

Annotation of /nl.nikhef.pdp.fetchcrl/trunk/config.mk

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 2803 - (hide annotations) (download)
Tue Nov 10 15:46:54 2015 UTC (6 years ago) by davidg
File size: 146 byte(s)
Support for Cache-control on request as for bug #26

1 davidg 1758 #
2     # @(#)$Id: config.mk,v 1.14 2009/09/21 20:22:32 pmacvsdg Exp $
3     #
4 davidg 2803 VERSION=3.0.17
5 davidg 2762 RELEASE=1
6 davidg 1758
7     MANSECT=8
8    
9     NAME=fetch-crl
10    
11     DEFAULTPATH=/bin:/usr/bin

grid.support@nikhef.nl
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28